Polityka prywatności

RODO
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jakie dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzamy?

W związku ze złożonym przez Ciebie zapytaniem za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://malprof.pl/kontakt/, https://malprof.pl/wycena/ lub na stronie https://www.facebook.com/malujemywroclaw/, https://www.instagram.com/malujemywroclaw/, https://pl.linkedin.com/company/malprof przekazałeś nam swoje dane osobowe, które będziemy przetwarzać. Dotyczy to następujących danych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu (jeśli podałeś/podałaś)
 • Data i szczegóły Twojego zapotrzebowania na usługi (jeśli podałeś/podałaś)
 • Informacje dotyczące usług, z którym zamierzasz skorzystać (jeśli podałeś/podałaś)
 • Dane, dokumenty i specyfikacje dotyczące usług (jeśli podałeś/podałaś)

2. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu przedstawienia Ci oferty usług;
 • w celu dokonania rezerwacji usługi;
 • w celach archiwizacyjnych (dowodowych), aby zabezpieczyć podane przez Ciebie dane osobowe, na wypadek prawnej potrzeby ich wykorzystania.
 • w celu wykorzystania ich do realizacji zamówionej usługi
  Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celach jest nasz prawnie uzasadniony interes oraz wykonywanie umowy, jeśli doszło do jej zawarcia.

3. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PAWEŁ WIERZBICKI, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MALPROF PAWEŁ WIERZBICKI we Wrocławiu (53-035), przy ul. Agrestowej 137 , NIP: 7551896616.
W sprawach dotyczących swoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami poprzez e-mail: biuro@malprof.pl , telefon: +48 795 071 071, formularz kontaktowy na stronie: https://malprof.pl/kontakt/ lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę rachunkową, prawną, informatyczną, podwykonawcom, urzędom, innym stronom, jeżeli wymaga tego wykonanie zamówionej usługi oraz hosting poczty elektronicznej i domeny internetowej.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyjątkiem od tego są sytuacje gdy klient sam wskaże strony którym można przekazywać dane na potrzeby realizacji zleconych usług.

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie Twojej zgody, lub jeśli sami ustalimy, że wyczerpał się prawnie uzasadniony interes do ich przechowywania.

7. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  Możesz w każdym czasie żądać, abyśmy udostępnili Ci informację o Twoich danych osobowych, które przetwarzamy oraz przekazali Ci ich kopię w formie papierowej lub elektronicznej.
 • prawo do sprostowania swoich danych (poprawienia ich treści)
  Masz prawo żądać sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są one niezgodne ze stanem prawnym lub faktycznym.
 • prawo do usunięcia danych:
  Jeśli nie ma podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać, abyśmy je usunęli.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania:
  Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeśli nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Wskaż nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych:
  Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody, przed jej cofnięciem.

8. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu skorzystania z naszych usług jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam przedstawienie oferty lub wykonanie usługi, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam przekazywanie Ci informacji dotyczących naszej aktualnej oferty.

Administrator Danych Osobowych:

MALPROF PAWEŁ WIERZBICKI
e: biurio@malprof.pl
t: 795 071 071