Według naukowców, człowiek posiada dużo lepsze zdolności zapamiętywania treści wizualnych niż słów. Do przetworzenia podstawowego komunikatu w postaci znaku lub obrazu, potrzebujemy niewiele ponad 0,1 sekundy. To właśnie dlatego, w firmach, magazynach, czy też galeriach handlowych wykorzystuje się wszelkiego rodzaju formy oznakowania graficznego. Dlaczego jest to tak ważne?

Jakie rodzaje oznakowania wyróżniamy?

Zanim przejdziemy do tego, jak ważne jest wykorzystanie oznakowania, warto sprawdzić, jakie jego rodzaje może wyróżnić. A tych jest co najmniej kilka.

Podstawowy podział dzieli oznakowanie na znaki poziome i pionowe. Pierwszy typ to wszelkiego rodzaju pasy, strefy i sygnatury, które umieszczane są na podłożu. Doskonale sprawdzają się one w halach, magazynach oraz parkingach, gdzie stanowią podstawę określania zasad ruchu pieszego, a także komunikacyjnego. Z kolei oznakowanie pionowe umieszczane jest najczęściej na ścianach i słupach, tak by było one łatwo widoczne, bez konieczności spoglądania w dół. Możliwości wykorzystania tego typu znaków jest sporo – od wyznaczania niebezpiecznych stref, aż po umieszczanie znaków orientacyjnych np. w galeriach handlowych.

Oba typy oznakowania powinny ze sobą współgrać, ponieważ wykonują kilka ważnych zadań. Między innymi:

  • wyznaczają ciągi komunikacyjne,
  • pomagają w organizacji ruchu,
  • pokazują strefy niebezpieczne,
  • wyznaczają drogi ewakuacyjne,
  • ułatwiają orientację w przestrzeni,
  • pełnią funkcję identyfikacyjną.

Lista zadań oznakowania może być znacznie dłuższa, ponieważ w dużej mierze zależy ona od tego, gdzie zostanie ono wykorzystane.

Dlaczego oznakowanie jest tak ważne?

Jak widać, oznakowanie poziome i pionowe pełni kilka ważnych funkcji. Mimo to wielu zarządców i właścicieli budynków decyduje się na samodzielne wykonanie takich oznaczeń. Według ekspertów jest to spory błąd, ponieważ niewłaściwe wyznaczenie, a później wykonanie oznakowania może przynieść więcej strat niż korzyści. Dlaczego tak ważne jest, by zrobić to prawidłowo?

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Podstawową rolą oznakowania, jest poprawa poziomu bezpieczeństwa użytkowników danego budynku, parkingu czy hali. Jak już było wspomniane wcześniej, człowiek potrzebuje dużo mniej czasu, by zinterpretować znak graficzny niż znak tekstowy. Dlatego czytelne i wyraźnie wyznaczone ciągi komunikacyjne, przejścia dla pieszych oraz na przykład miejsca parkingowe powodują, że dochodzi do mniejszej ilości kolizji podczas parkowania. 

W wyraźny sposób powinny zostać także oznaczone drogi ewakuacyjne oraz miejsca, w których znajduje się sprzęt PPOŻ. Taki obowiązek wynika nie tylko z przepisów BHP, ale przede wszystkim z troski o ludzkie zdrowie. Odpowiednie oznakowanie klatek schodowych znacząco redukuje czynnik ryzyka i skraca czas reakcji w przypadku realnego zagrożenia. Na przykład w przypadku pożaru w galerii handlowej, odpowiednie oznaczenie dróg ewakuacyjnych pozwala gościom szybciej opuścić budynek.

Lepsza organizacja pracy

Dobrze zaplanowane i przejrzyście wykonane oznakowanie sprzyja również efektywności pracy. Wyznaczenie właściwych stref, a także ciągów komunikacyjnych pozwala pracownikom szybciej wykonywać swoje obowiązki. Dotyczy to przede wszystkim wielkopowierzchniowych obiektów, gdzie swoje zadania wykonują pracownicy magazynowi oraz produkcyjni. Jednak takie oznaczenia może przydać się również w dużych biurach, a nawet całych obiektach biurowych.

Możliwości wykorzystania oznakowania poziomego są jednak znacznie szersze. Przykładowo przy pomocy trzech – czterech barw można oznakować regały w całej hali, co pomoże pracownikom identyfikować strefę, w której akurat się znajdują – ułatwi to np. poszukiwanie danych materiałów. 

Oznakowanie poziome pomaga również osobom zewnętrznym np. kierowcą, dostawcą i gościom. Dzięki właściwemu malowaniu doków i ramp, załadunek oraz rozładunek przeprowadzony zostanie sprawniej, co pozytywnie wpłynie na wydajności całego magazynu. Z kolei wyraźne oznaczenie recepcji, będzie dla gości jasnym sygnałem, gdzie muszą się zgłosić po przekroczeniu progu firmy.

Orientacja w przestrzeni

Malowanie oznakowania poziomego i pionowego ma również ułatwiać orientację w przestrzeni. Często jest tak, że w jednym miejscu łatwo jest nam znaleźć drogę do celu, podczas gdy w innym błądzimy nie mogąc znaleźć odpowiedniego kierunku. W tym drugim przypadku, z pomocą przychodzi wayfinding, który pomaga docierać do celu szybko i bezpiecznie. 

Sam wayfinding można zdefiniować jako sposób na rozwiązywanie problemów przestrzennych. Dzięki odpowiednim znakom, odbiorca wie, w jakim miejscu się znajduje i może łatwo znaleźć drogę do wyznaczonego celu. Wszystko dzięki odpowiednio wykonanym znakom. Wayfinding jest powszechnie wykorzystywany w budynkach użyteczności publicznej, galeriach handlowych i miejscach przeznaczonych dla turystów.

Podsumowanie

Prawidłowe oznakowanie pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo i efektywność wykonywanej pracy. Poprawia również komfort przebywania w danym miejscu, gdzie odpowiednie znaki pozwalają szybciej wyznaczyć drogę do celu. Wykonanie takiego malowania nie jest jednak proste – potrzebna jest wiedza i odpowiedni sprzęt, by namalowane znaki nie zniknęły po kilku tygodniach. My posiadamy obie te rzeczy. Zamów wycenę!

5/5 - (7 votes)